Rytmi

Asioiden ja tapahtumien rytminen toistuminen päivien, viikkojen ja vuoden kierrossa tuo selkeyttä lapsen elämään, luo turvallisuutta ja edistää oppimiskykyä.

Päiväkodeissamme toteutuvat seuraavat viikkorytmit:

Aamurusko   Päivänkehrä
Ma – retkipäivä (lähimetsässä tai puistossa)   Ma – maalataan
Ti – eurytmiaa   Ti – leivotaan
Ke – leivotaan   Ke – retkipäivä (lähimetsässä)
To – maalataan   To – eurytmia
Pe – nukketeatteri ja siivouspäivä   Pe – nukketeatteri ja siivouspäivä

Vapaa, omaehtoinen leikki

Alle kouluikäisen lapsen ensisijainen kokemis- ja oppimismuoto on leikki. Steinerpäiväkodissa vapaalla leikillä tarkoitetaan luovaa leikkiä, jossa aloite on lapsella.

Omaehtoinen leikki on spontaania ja tyydytystä tuottavaa toimintaa, jonka päämäärä on leikki sinänsä ja sen suoma ilo. Leikki liittyy lapsen tahdontoimintojen kehittymiseen ja edistää oppimiskykyä.

Ulkoilu

Ulkoilemme säällä kuin säällä useita tunteja päivässä. Luonto eri elementteineen elävöittää lapsen aisteja. Metsäretkillä epätasaisessa maastossa liikkuminen sekä päiväkodin pihassa olevissa puissa kiipeily kehittävät lapselle tärkeitä motorisia taitoja. Talvella hiihdämme ja luistelemme.

”Keitän kuravelliä, sakeata velliä, 
keitän kuravelliä, sakeata velliä.
Paistan, paistan hiekkakakun makean,
hiekkakakun päälle kaadan kuravellin sakean!”

Sadut

Steinerpäiväkodissa kerromme viikoittain satuja, jotka ovat tärkeä pedagoginen osa aamupiiriä. Sadut kerrotaan ulkomuistista, jotta lapseen saadaan elävämpi kontakti.

Satutuokiot tukevat mm. lapsen verbaalista kehitystä sekä kykyä kuunnella ja vähitellen muistaa kuulemaansa. Sadut virittävät myös leikkiä ja mielikuvien muodostumista. Viikon lopussa satua elävöitetään nukketeatterilla tai näytelmällä.

Eurytmia

Sana eurytmia tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa ”harmonisia rytmejä”. Eurytmia on liikuntataidetta, jossa musiikki tai runon lausunta muunnetaan liikkeiksi ja eleiksi.

Päiväkodin eurytmiatuokiossa lapset liikkuvat piirissä eurytmistin johdolla lasten satuja tai loruja mukaillen ja tavoittelevat oman liikkeen ja kehon hallintaa, kehittävät keskittymiskykyään, tilan hahmottamistaan sekä sosiaalisia taitojaan.