Hallinto

Opettajakollegio

Opettajakollegio vastaa pedagogiikasta ja sen toteutumisesta päiväkodissa sekä valitsee lapset päiväkotiin ja mahdolliset uudet opettajakollegion jäsenet. Opettajakollegion edustaja on jäsenenä kannatusyhdistyksen johtokunnan kokouksissa ja osallistuu johtokunnan työskentelyyn.

Kannatusyhdistys

Kannatusyhdistykseen kuuluvat päiväkodin lasten vanhemmat ja tukijäsenet. Kannatusyhdistys valitsee keskuudestaan johtokunnan vuosittain lakisääteisessä vuosikokouksessaan.

Kannatusyhdistys ylläpitää Steinerpäiväkoti Aamuruskoa ja Päivänkehrää ja järjestää toiminnan tukemiseksi varainhankintatempauksia.

Kannatusyhdistys perii jäseniltään vuosittaisen vapaaehtoisen jäsenmaksun. Toimintavuonna 2020-2021 jäsenmaksun suuruus on 30€/henk. tai 50€/perhe.

Johtokunta

Johtokuntaan kuuluu 6 - 10 jäsentä. Johtokunnan jäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta.

Johtokunta tekee päiväkodin toimintaan liittyvät taloudelliset päätökset ja huolehtii kannatusyhdistyksen toiminnasta.

Johtokunta järjestää varainhankintaa yhdessä kannatusyhdistyksen muiden jäsenten kanssa sekä solmii yhteistyösopimukset mm. Kouvolan kaupungin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Se toimii myös opettajien työnantajana.

 

Kannatusyhdistyksen johtosääntö on luettavissa täällä.